ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΚΑΒΑΜΙΣΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΜΟΝΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΔΙΠΛΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΡΙΠΛΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ
€ 1002.551015
€ 2005102030
€ 40010204060
€ 60015306090
€ 800204080120
€ 1,0002550100150
€ 1,4003570140210
€ 1,8004590180270
€ 2,00050100200300
€ 3,00075150300450
€ 4,000100200400600